Kate Nielsen's billeder fra 50'erne
Tak til Kate Nielsen for Lån af billederne
(billedtekster af Kate Nielsen)
(Tryk på billedet for større visning)
Atletikstævne i Sverige ca. 1957  Birte - Lene - Gertrud1956 (eller 1957) Birte Strid - Hanne Møller - Lene HansenTræning på Genforeningspladsen 1958 fra v. Lene - Kate - ElseØverst: Birger Rosendal - Leon Jørgensen - Fesser - ? - ? Midten: Kurt - Birte - Hanne - Jytte Nederst: Anette - ? - Inge - GertrudHjemtur fra stævne i Sverige: Inge (med AIK-bamsen) - Fesser - Lene - Birte - Gertrud - Bjørn - Niels ErikØverst: John Thisted - Jørgen Nordfast  - Ib Schütt - poul Brandt - Midten: ? - Willy (Fesser) - Henry Bjergsted Nederst: Lene - Kate - ElseAtletikstævne i Sverige (ca 1957) Hjemrejse:  Birte - Bjørn - Gertrud - Inge - Fesser - Lene - Niels ErikTræner Hjalmar Jensen - Annie - Lene - Pyller - Alma Christensen - Jytte Clausen - Birte Strid - Andersen - Birte CarlsenIb Christensen