Ordinær generalforsamling 24/3 1896

                         Ordinær generalforsamling(tirsdag d. 24 marts 1896 i Rømersgade 15 (25 medlemmer mødte)


Til dirigent valgtes Pakhusarbejder V Hansen

Dagsorden:

Punkt 1. Beretning om foreningens virksomhed
Punkt 2. Det reviderede regnskab fremlægges
Punkt 3. P Jacobsens forslag om kontingentets forhøjelse
Punkt 4. L Larsens forslag om at supplere bestyrelsen med 2 medlemmerne
Punkt 5. L Larsens forslag om kontingentfritagelse for nogle af bestyrelsesmedlemmerne
Punkt 6. Valg af bestyrelse

P 1.
Formanden oplæste foreningsprotokollen og fremhævede de enkelte lyspunkter, foreningen havde haft i sin kortvarige tilværelse, særlig det nys afholdte terrænløb, hvor A.I.K. uden nogen som helst træning, kom ind som en smuk nummer 2, og oplæste den indtrufne skrivelse om aktietegning i et Idrætsblad, hvorefter medlemmerne vedtog at foreningen skulle tegne sig for 1 aktie. Derefter oplæste formanden den tilsendte indbydelse til en distancemarch over 45 kilometer, hvortil der blev tegnet 3 deltagere. Dernæst fremkom formanden med en sportstrøje og et medtaget brystmærke og emblem, bestående af en stjerne med foreningens bogstaver i. Efter en lang diskussion vedtoges det, at foreningens medlemmer, inden 2 måneder fra indmeldelsen skulle være forregnet med en sportstrøje således. En blå ulden trøje med korte ærmer, et brystmærke i form af en stjerne, med A.I.K. i midten, farven hvid, dernæst et par hvide knæbenklæder, med blå striber ned af siderne, samt en hue og et emblem.
Foreningens virksomhed godkendtes.