Bestyrelsesmøde 20/11 1895 - medlemsmøde 11/12 1895
Bestyrelsesmøde 28/11 1895. (alle mødte)

Punkt 1. Forretningsorden for Bestyrelsen.
    ”     2. Wälty’s affaire
    ”     3. Huerne
    ”     4. Eventuelt

1) Hansen oplæste en forretningsorden, hvoraf en del godkendtes og en del ændringer blev tilføjet.

2) Bestyrelsen forelagde en erklæring for Wälty (som selv var tilstede) til underskrift, hvori han godtgjorde, ikke at have foretaget sig noget som stred imod hans begreb om amateurregler, og forpligtigede sig til at indbetale det i sin modtagne præmiebeløb til A.I.K. med 1 kr. om måneden, i 6,på hinanden, følgende måneder.

3) Formanden meddelte, at han havde truffet aftale med en handlende om leverancen af huerne, hvilken skulle foregå gennem kassereren, som mod betaling af Kr.      skulle udstede kanpans til de forskellige medlemmer.

4) Formanden fremkom med en forespørgsel om han eller Næstformanden skulle give møde, som repræsentant for A.I.K til et forestående møde om
dannelsen af Skandinavisk Sportsunion. Hansen indstillede det til nærmere overvejelse, og anbefalede, at når indbydelsen var indtruffen, da at sammenkalde til medlemsmøde, hvor man skulle vedtage det videre  til at give mødefornødne. Det vedtages at forpligte Bestyrelsen, at give møde efter tour om søndagen, dette ordnes på denne måde, at første søndag mødte Jacobsen, derefter Strøm, E Hansen, Larsen, Jønsson, dog såfremt den vagthavende forhindres i at komme på en eller anden måde, kunne han selvfølgelig gå fri, mod at han lader tilflyde meddelelse herom, til et andet bestyrelsesmedlem, som da måtte møde, men måtte vagten tages om en anden søndag i stedet for.


Medlemsmøde 11/12 1895
(14 medlemmer mødte)

Punkt 1.
Kassereren aflagde beretning til forsamlingen om Wälty’s sag, samt foreslog for vintersaisonen, at leje den lille sal på Sortedamslund til øvelseslokale.

Punkt 2.
Larsen stillede forslag om afholdelse af en fest for at hjælpe lidt på kassebeholdningen, men dette blev, efter en lang diskussion, forkastet.

Punkt 3.
Hansen jun. ankede over at betalingen af drikkevarer, med hensyn til kontrollen var meget mangelfuld, og blev så selv foreslået og valgt til kontrol i dette øjemed. Endvidere vedtages det at rette en opfordring til Jønsson om at give noget oftere møde, da man aldrig så noget til ham.